Suomalainen perheyritys

Dafecor Oy on 100% suomalainen yritys, joka on kierrätystekstiilin teollisen hyötykäytön suunnannäyttäjä Pohjois-Euroopan markkinoilla. Dafecor Oy on perustettu vuonna 1994 ja sillä on tuotantolaitos Janakkalassa. Dafecor Oy valmistaa tekstiiliteollisuuden ylijäämästä eli haaskiosta uusia tuotteita, joita käytetään muun muassa teollisuuden kunnossapidossa, rakentamisessa ja puutarhoissa tehostamassa tuotantoa ja ennaltaehkäisemässä tai korjaamassa ympäristövahinkoja.

Erityisosaamisesta liiketoimintaa

Dafecor Oy:n toiminta on ekotehokasta ja tuotteiden koko elinkaarta tarkastellaan materiaalihankinnasta aina tuotteen pakkaamiseen, kuljetuksiin ja käytön aikaiseen hävittämiseen saakka. Dafecor hyödyntää tuotannossaan raaka-ainetta, joka muutoin kuormittaisi kaatopaikkoja. Käytetty tekstiiliraaka-aine on ensiluokkaista käyttämätöntä materiaalia, josta yritys jalostaa tuotteita materiaalikoostumukset ja erilaiset käyttötarkoitukset huomioiden. Dafecor Oy:n imeytystuotteet on todettu useissa testeissä markkinoiden ylivoimaisesti tehokkaimmiksi. Yritys kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, jotka palvelevat nykyisiä ja uusia asiakkaita erityistarpeet huomioiden.


Lue tarkemmin Dafecor Oy:n tuotantoprosessista täältä.
© Dafecor Oy